in , ,

Amalan-Amalan yang Dapat Menghapus Dosa

Bird.Petir.co- Manusia tak pernah luput dari kesalahan dan dosa. Baik yang dilakukan secara sengaja atau pun tidak. Namun, Allah yang Maha Pengasih dan Maha Pengampun, selalu memberikan kesempatan bagi hamba-Nya yang ingin bertaubat.

Ketika seseorang melakukan dosa, akan membuat hatinya tidak tenang. Rasa bersalah akan selalu membayanginya. Untuk itu, segeralah memohon ampunan dan bertaubatlah dengan sebenar-benarnya taubat.

Allah SWT berfirman, ” Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung” (QS. An-Nur: 31)

Allah SWT telah membuka pintu ampunan bagi mereka yang senantiasa bertaubat. Sebagai umat muslim, hendaknya menyesali dosa-dosa yang pernah diperbuat selama hidup.  Dan berusaha untuk menghindarkan diri dari perbuatan dosa.

Berikut ini amalan-amalan dalam Islam yang dapat menghapus dosa: 

Bertaubat dengan Sungguh-Sungguh

Allah SWT berfirman, ” Katakanlah: ” Hai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dia-lah Yang Maha Penyampun lagi Maha Penyayang” . (QS. Az-Zumar: 53)

Sebagai mahkluk yang sering berbuat khilaf, jangan sampai merasa putus asa untuk selalu memohon ampunan Allah SWT. Selama didalam tubuh masih bernyawa, Allah selalu memberikan kesempatan bagi hamba-Nya untuk bertaubat.

Salah satu cara untuk bertaubat adalah dengan melakukan sholat taubat. Yaitu sholat sunnah untuk memohon ampunan Allah dari segala dosa. Sholat taubat biasanya dilakukan sebanyak dua rakaat.

Saat melaksanakan sholat taubat, perbanyaklah istigfar dan mengingat segala dosa, serta berjanji untuk tidak mengulanginya kembali.

Bila Ikuti Godaan Mafia, Petinggi BNN: Tiap Bulan Beli Apartemen

Pertamina Beri Kabar Terbaru Terkait Stop Penjualan Premium dan Pertalite