in , , , , ,

Masya Allah! Indahnya Bentuk Tubuh Rasulullah SAW

Bird.Petir.co- Tidak ada manusia yang dalam dirinya terkumpul kesempurnaan kecuali ada pada diri Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam(SAW). Maka beruntunglah orang yang mengenali dan mengimani beliau. Siapa yang mengikuti beliau maka kebahagiaan akan melingkupinya baik di dunia maupun di akhirat.

Banyak riwayat menceritakan kepribadian dan budi pekerti Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam yang begitu mulia dan menakjubkan. Salah satunya terdapat dalam Kitab Asy-SyamailImam At-Tirmidzi. Bagaimana bentuk tubuh beliau, cara makan beliau, cara beribadah beliau hingga budi pekerti beliau, semuanya diceritakan dalam kitab tersebut. Berikut ulasan bentuk tubuh Nabi Muhammad SAW.

“Rasulullah SAW bukanlah orang yang berperawakan terlalu tinggi, namun tidak pula pendek. Kulitnya tidak putih bule juga tidak sawo matang. Rambutnya ikal, tidak terlalu keriting dan tidak pula lurus kaku. Beliau diangkat Allah (menjadi Rasul) dalam 40 tahun”.

Beliau tinggal di Makkah (sebagai Rasul) 10 tahun dan hijrah ke Madinah 10 tahun. Beliau berpulang ke rahmatullah dalam usia 60 tahun (riwayat lain 63 tahun). Di kepala dan janggut beliau tidak terdapat sampai dua puluh lembar rambut yang telah berwarna putih”. (Diriwayatkan oleh Abu Raja’ Qutaibah bin Sa’id, dari Malik bin Anas, dari Rabi’ah bin Abi ‘Abdurrahman yang bersumber dari Anas bin Malik RA)

Anas bin Malik adalah Abu Nadhr Anas bin Malik al Anshari al Bukhari al Khazraji. Ia tinggal bersama Rasulullah SAW dan membantu Beliau selama sepuluh tahun. Beliau adalah sahabat paling akhir meninggal dunia di Bashrah, yaitu pada tahun 71 H.

Seorang Istri adalah Makhluk Ajaib

Uang Palsu Rp 200 Juta Beredar di Gresik, Terbongkar Gara-gara Mi Instan